Portfolio › Portfolio fotograficzne Agnieszki Moś

Pani Agnieszka Moś to jedna z najbardziej rozpoznawanych osób zajmujących się fotografią w Brzeszczach. Naturalną rzeczą była więc konieczność stworzenia strony internetowej, za pomocą której mogłaby nie tylko oferować swoje usługi fotograficzne, ale także prezentować dotychczasowy dorobek artystyczny.

http://www.fotograf-am.pl
data wdrożenia: maj 2010

Portfolio fotograficzne Agnieszki Moś